Xunta de Galicia
Portal do LASAPAGA
Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería do Medio Rural e do Mar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
Información de contacto:
rm-lasapaga.mediorural@xunta.gal
Teléfono CAU: 982 889 622