Xunta de Galicia
Portal do LASAPAGA
Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia
O Laboratorio de Sanidade e Produción animal de Galicia é o encargado dos estudos, análises e ditames relacionados coa sanidade e coa hixiene dos animais, así como das producións gandeiras e dos medios de produción gandeiros nas materias relativas á sanidade animal. A través deste portal todas as persoas que remitan mostras ó laboratorio (gandeiros, veterinarios, etc.) poderán consultar os resultados obtidos nel para esas mostras.
Acceso remitentes das mostras
Xunta de Galicia
Servizo prestado pola Consellería do Medio Rural
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
v.4.46.0
Información de contacto:
rm-lasapaga.mediorural@xunta.gal
Teléfono CAU: 982 889 622